Hero Image
- Josef Remeš

Stavební příručka digitálně

Pár postřehů k redesignu tištěné knihy Stavební příručka na digitální verzi.

Stavební příručka digitálně

Píšete nebo tvoříte obsah pro odbornou veřejnost a přemýšlíte, jak jej doručit svým čtenářům? V poznámce o tvorbě digitální verze Stavební příručky najdete pohled za oponu projektu a zároveň se můžete inspirovat, jak uchopit samotný proces tvorby, abyste se dostali k výsledku, který bude splňovat představy jak autorů, tak budoucích čtenářů.

Jak to začalo

Před několika lety se podařilo v kolektivu několika autorů vydat publikaci Stavební příručka, která měla být pomůckou pro stavební projektanty, architekty, studenty nebo učitele stavebních oborů obsahující tematicky rozdělené informace, doporučení a aktuální technické požadavky pro návrh a projektování pozemních staveb.

Tištěné vydání Stavební příručky

Glosa: Jen tak na okraj, vydat knihu není žádný med a dodnes jsme rádi, že nám nakladatelství Grada dalo důvěru a knihu je možno nalézt na pultech českých knihkupců. Nicméně to gró práce v pozadí, které je poměrně časově náročné, jako např. rešerše, koordinace témat, příprava a tvorba obsahu, který je odvislý od zdrojů, jež se mnohdy mění pod rukama (viz např. změna Stavebního zákona a s ním souvisejících prováděcích vyhlášek), nás od nového vydání trošku odrazovala. No prostě, původně jsme si mysleli, že vydáním aktualizace knihy máme splněno a další pokračování jsme neplánovali. 😉

Po 10 letech knihy v oběhu a na základě zpětné vazby čtenářů, kteří se dotazovali, zdali plánujeme nové, aktualizované vydání jsme tedy začali přemýšlet, jak to uchopit, aby projekt mohl žít dále v kontextu potřeb dnešní, digitální doby. Přece jen, od prvního vydání uplynulo dosti času, oblasti stavebnictví dominuje téma digitalizace a způsob práce s informacemi se za tu dobu výrazně proměnil.

Časová osa tvorby Stavební příručky

První designové krůčky

Kladli jsme si tedy otázku, jakým způsobem uchopit restart knihy, kterou sami používáme, ale informace v ní postupně zastarávají nebo mohou zastarat. Navíc v dnešní době jsme zvyklí mít informace snadno po ruce a spíše hledáme, než listujeme.

Náhled na výzkum Stavební příručky

Věděli jsme, že pokud by měla vyjít nová verze, musí být koncipována jinak, lépe, tak aby korespondovala s aktuálními trendy a možnosti, a současně, aby to byla pořád ta stejná Stavební příručka. na kterou si za ta léta čtenáři zvykli.

Opatrně jsme tedy začali oťukávat terén a začali výzkumem, který sestával z několika hloubkových rozhovorů napříč autorským týmem i typickými uživateli publikace. Na jeho základě byl vytvořen dotazník, kde jsme se čtenářů ptali:

  • jak publikaci používají, jak s ní pracují,
  • na nejčastěji hledaná témata,
  • na témata, která jim chybí,
  • atd.

Tvorba prototypu

Výsledky průzkumu nám výrazně pomohly, neb jsme se již nemuseli domnívat, jak čtenáři knihu používají, ale na základě jejich postřehů a námětů jsme se mohli pustit do tvorby prototypu. Vznikl tak digitální verze Stavební příručky, která funguje bez ohledu na to, jaké zařízení čtenáři používají a umožňuje fulltextové vyhledávání.

Jako platformu jsme zvolili wiki, jež autorům, dává mnohem větší prostor, jak uchopit některá témata, co do rozsahu i formy prezentace, a případné provázanosti či budoucí aktualizace.

Stavební příručka a její vývoj

V rámci výzkumu jsme řešili i budoucí udržitelnost v návaznosti na provoz, kdy bychom rádi zachovali původní koncept, že část témat bude volně dostupná, avšak některá z nich budou pouze pro čtenáře (uživatele), kteří projekt podpoří. Jako řešení jsme zvolili rozdělení wiki na část veřejnou, přístupnou zdarma a část, která bude k dispozici pouze registrovaným uživatelům za finanční obnos, který by pokryl technický provoz a procesy spojené s digitální verzí publikace.

Víme, hrajeme si s „ohněm“, neb řada lidí ráda drží v ruce tištěnou podobu (koneckonců my taky) a můžeme si tak jako autoři naštvat řadu stávajících čtenářů. Nicméně benefity, které nám tento formát dává jsou natolik přínosné a zvyšují komfort užívání Stavební příručky, že jsme se rozhodli to vyzkoušet.

A kdo ví, třebas vznikne i tištěná verze, které bude mít provazbu na verzi digitální, to vše mají však v rukou samotní čtenáři, jež mohou svými názory, zpětnou vazbou, či zapojením ovlivnit další směřování tohoto projektu.

Tip: Zajímá vás, jak prototyp Stavební příručky vypadá? Tak mrkněte na wiki.stavebniprirucka.cz, do části malá Stavební příručka.

Závěr

Závěrem je nutno dodat, že prototyp jako takový by nevznikl bez ochoty řady lidí z odborné veřejnosti, kteří byli ochotni sdílet své zkušenosti a už vůbec by nevznikl bez zpětné vazby, kterou nám dávali čtenáři za tu dobu, co je kniha v oběhu. Nutno zmínit i ty, kteří pomohli se samotným překlopením do wiki formátu. Díky za to.

Zároveň bychom rádi vzkázali ostatním, jež píší publikace, které mají sloužit v praxi, že vydávat knihu v duchu Human Center Design (HCD), tj. designu zaměřeného na člověka, dává smysl, neb z procesu samotného můžete mít mnohem větší radost, nemluvě o výsledném užitku pro samotné čtenáře a uživatele.

Other Related Posts: